با حضور صاحب نظران و فعالان فضای مجازی استان فارس:
جلسه شورای اندیشه ورز سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس
جلسه شورای اندیشه ورز سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس با هدف هم اندیشی و همفکری در زمینه های مختلف فضای مجازی با حضور صاحب نظران و فعالان عرصه تولید محتوا، آموزش، رسانه و فنی برگزار شد.
در این جلسه درباره موضوعات تخصصی فضای مجازی در عرصه های تولید محتوا و آموزش و راهکار های تقویت فضای مجازی در استان بحث و همفکری شد.