گزارش تصویری؛
گردهمایی فعالین فضای مجازی استان فارس با حضور رئیس سازمان بسیج کشور