استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۱۶:۲۷
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۱۴
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۱۹
غروب آفتاب
۱۷:۵۱:۳۶
اذان مغرب
۱۸:۰۷:۵۳